Adblue Uitschakelen


Waarom zou je ervoor kiezen om AdBlue uit te schakelen en wat is het doel ervan? De AdBlue-module is ontworpen om de niveaus van stikstofoxiden (NOx) te verminderen. Maar wat betekent NOx eigenlijk? Bij hoge temperaturen vinden chemische reacties plaats, bijvoorbeeld tussen stikstof (N2) en zuurstof (O2) in de lucht. Stikstofmonoxide (NO) wordt snel omgezet in stikstofdioxide (NO2) in de uitgestoten lucht, en de combinatie van NO en NO2 wordt aangeduid als stikstofoxiden (NOx). AdBlue wordt direct voor de Selectieve Katalytische Reductie (SCR) katalysator in het uitlaatsysteem geïnjecteerd.


Bij katalytische reductie (SCR) wordt het uitlaatgas door een katalysator geleid, waardoor het proces efficiënter en bij lagere temperaturen plaatsvindt. In het geval van niet-katalytische reductie (SNCR) verloopt het proces zonder katalysator. De aanwezigheid van AdBlue in de uitlaat veroorzaakt een chemische reactie in de SCR-katalysator, waarbij NOx wordt omgezet in waterdamp en stikstof. Autofabrikanten voegen AdBlue toe om te voldoen aan de emissienormen van de autoriteiten. Het AdBlue-systeem staat ook bekend als DEF (Diesel Exhaust Fluid) of ureum. Als reactie op klimaatverandering heeft het Europees Parlement de Europese klimaatwet aangenomen, waarin de EU-doelstelling is vastgesteld om tegen 2030 de netto-uitstoot van broeikasgassen met minimaal 55% te verminderen ten opzichte van de huidige 40%.


Schakel SCR / DEF / Adblue


Het SCR-systeem, ook wel bekend als het AdBlue-systeem, is een complex mechanisme dat bestaat uit diverse elektronische modules, sensoren en pompen. Dergelijke systemen kunnen haperen en vereisen aanzienlijk onderhoud, vooral bij frequent gebruik van de auto. Een nadeel van het AdBlue-/SCR-systeem is de gevoeligheid voor storingen, waardoor het onderhoud en de reparatie ervan aanzienlijke tijd en kosten met zich meebrengen. Bij de dealer kunnen de kosten voor onderzoek en reparatie snel oplopen tot €1500,- tot €3000,-. Onze service voor het uitschakelen van AdBlue schakelt het systeem elektronisch uit en verwijdert de bijbehorende waarschuwingen. Door het herprogrammeren van het motormanagementsysteem wordt het AdBlue-systeem volledig uitgeschakeld.

Voorbeeld van de werking van het adblue systeem.