Over Adblue Storing

De werking van het adblue systeem

Wat is adblue?

Adblue is een vloeibare oplossing die in moderne dieselmotoren wordt gebruikt om de schadelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOx) te verminderen. Het is een mengsel van ureum en gedeïoniseerd water dat in het uitlaatsysteem van een dieselvoertuig wordt geïnjecteerd. Wanneer Adblue wordt verwarmd, wordt het afgebroken tot ammoniak, dat vervolgens reageert met de NOx-uitstoot in de katalysator en deze omzet in onschadelijke stikstof en waterdamp. Dit helpt de milieu-impact van dieselmotoren te verminderen door de uitstoot ervan te verlagen.

Wat gebeurt er met het adblue?

Wanneer de adblue vloeistof wordt gebruikt, wordt deze in de uitlaatgassen geïnjecteerd, waar het reageert met de schadelijke stikstofoxiden. Dit helpt bij het omzetten van de NOx in onschadelijke stikstof en waterdamp.

Na verloop van tijd kan de adblue vloeistof echter opraken. Veel voertuigen hebben een waarschuwingssysteem dat aangeeft wanneer de adblue-vloeistof bijna leeg is. Het is belangrijk om de adblue-vloeistof tijdig bij te vullen om ervoor te zorgen dat het SCR-systeem blijft functioneren en aan de emissienormen voldoet.

Als de adblue-vloeistof volledig opraakt, kan het voertuig mogelijk niet meer starten of kan het vermogensverlies optreden, totdat de adblue-vloeistof weer wordt bijgevuld.

Het is belangrijk om de adblue-vloeistof bij te vullen volgens de instructies van de fabrikant om een goede werking van het SCR-systeem te garanderen en te voldoen aan de emissienormen.